wyszukiwanie zaawansowane
1 » REGULAMIN E-SKLEPU2

PRODUCENCI

NEWSLETTER

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

SKLEP KOSMETYCZNY

REGULAMIN E-SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego sklepfryzjer.pl  

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Definicje.

Sklep internetowy sklep.fryzjer.pl działający pod adresem http://www.sklepfryzjer.pl  prowadzony jest przez Salon Fryzjersko- Kosmetyczny Marszałkowska 18, ul. Marszałkowska 18, Warszawa, NIP 7010375254 , sprzedający towary za pośrednictwem Internetu
Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej:sklep@sklepfryzjer.pl ; telefonicznie: 509-999-221
Dni robocze - wszystkie powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant - osoba obsługująca Klienta , porozumiewająca się  z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego  lub pisemnie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie
Numer konta bankowego: 64 1950 0001 2006 0509 9836 0002 Idea Bank S.A.


Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
   Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie sklepfryzjer.pl
Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe sklepfryzjer.pl  
7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: Rejestracja  i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem.
Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
 1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu.
  Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.
  Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT lub PARAGON.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dnii od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
anulowanie całości zamówienia;
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
 1. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 1. Zmiany w zamówieniach.
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień".
Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Salonem Sprzedaży  za pośrednictwem e-maila bądź telefonicznie. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
 1. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
zawierają podatek VAT,
nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży
   i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Koszty dostawy zostaną uwzględnione na stronie w podsumowaniu zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 1. Czas realizacji zamówienia.
  1. Czas realizacji zamówienia upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:       
 •       za pośrednictwem  firmy kurierskiej Inpost.
 
Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez  firmę kurierską po wcześniejszym uwzględnieniu indywidualnego kosztu wysyłki do każdego zamówienia. Koszt ten ponosi kupujący.
Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
 1. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   1. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
przelew bankowy stronie . Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
 1. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie poprzez przelew tradycyjny na konto sklepu z podanym w tytule:
  1. Numerem zamówienia
Imieniem, Nazwiskiem Klienta
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 1. Reklamacje.
  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego . W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

Magazyn Marszałkowska 18
ul. Okulickiego 7/9​​
05-500​ Piaseczno

 tel. 509-999-221

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
 1. Prawo odstąpienia od umowy.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie wraz z towarem na adres:  
Magazyn Marszałkowska 18
ul. Okulickiego 7/9​​
05-500​ Piaseczno

 tel. 509-999-221

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
 1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 1. Zwrot należności Klientom.
Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta,
w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę płatniczą lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepfryzjer.pl  , ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
Magazyn Marszałkowska 18
ul. Okulickiego 7/9​​
05-500​ Piaseczno

 tel. 509-999-221

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
 1. Dane osobowe.
 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Marszałkowska 18 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Marszałkowka 18.Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony sklepfryzjer.pl.  Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
 1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony sklepfryzjer.pl
Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu
 nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki
 opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklepfryzjer.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


POLITYKA OCHRONY DANYCH SKLEPU SKLEPFRYZJER.PL
 
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, aby zakupu w naszym sklepie były przyjemne i bezpieczne. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas, Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem aktualności związanych z RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”) Salon Fryzjersko - Kosmetyczny "Marszałkowska 18", NIP: 7010375254, REGON: 146600310, Marszałkowska 18 00-590 Warszawa
 
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres email, adres do wysyłki zamówienia).
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem sklepu www.sklepmanicure.pl świadczeniem usług w niej oferowanych („Usługi”).
 
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
• Realizacja Twoich zamówień
• Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
• Przesyłanie newslettera
Podstawa przetwarzania:
• Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• Wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 
Podanie danych:
• Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
 
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
• brak możliwości korzystania z usług Sklepu
• brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie
 
Możliwość cofnięcia zgody:
• w każdej chwili
 
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
 
OKRES PRZETWARZANIA
 
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
• w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Twoich danych osobowych
• ich sprostowania
• usunięcia
• ograniczenia przetwarzania
A także prawo:
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• żądania przeniesienia danych do innego administratora
 
Skontaktuj się z nami, jeśli masz obiekcie w sprawie regulaminu, na adres: sklep@salonservice.pl
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl